De Groene Loper – Helmond

Project: de groene loper Transformeren binnenstedelijk bedrijventerrein naar woningen. Opdrachtgever periode Opdracht Rol Meer Projecten

Railterminal – Venlo

Railterminal Venlo - Jakob Alkema

Project: Railterminal Venlo Opdracht: Verkrijgen van goedkeuring op VO (voorlopig ontwerp), DO (definitief ontwerp) en de vergunningsaanvraag voor de railterminal bij het bevoegd gezag. Opdrachtgever periode Opdrachtcategorie Rol Meer Projecten

Grotestraat Zuid – Cuijk

Project: grotestraat Zuid Transformeren binnenstedelijk bedrijventerrein naar woningbouwlocaties. Opdrachtgever periode Opdracht Rol Meer Projecten

Hoogspanningsleidingen – Helmond

Project: Hoogspanningsleidingen Verlagen invloed op de omgeving door aanpassing van de hoogspanningsleidingen in Helmond. Opdrachtgever periode Opdracht Rol Meer Projecten

Eiland van Heesen – Leerdam

eiland van heesen leerdam

Project: Eiland van heesen Realisatie woningbouw, appartementencomplex. Opdrachtgever periode Opdracht Rol Meer Projecten

Land van Winkel – De Ronde Venen

Project: Land van Winkel Realisatie van 140 woningen, alle onder architectuur gebouwd. Opdrachtgever periode Opdracht Rol Meer Projecten

Casterhoven – Kesteren

Casterhoven

Project: Casterhoven Realisatie van 700 woningen en een school in Kesteren. Opdrachtgever periode Opdracht Rol Meer Projecten